Saturday, July 21, 2012

天天想你

22.06.2012

天天想你

天天想你 天天問自己
到什麼時候才能告訴你
天天想你 天天守住一顆心
把我最好的愛留給你

當我停立在窗前 你愈走愈遠
我的每一次心跳 你是否聽見
當我徘徊在深夜 你在我心田
你的每一句誓言 回蕩在耳邊

隱隱約約閃動的雙眼
藏著你的羞怯 加深我的思念
兩顆心的交界 你一定會看見
只要你願意走向前

天天想你 天天問自己
到什麼時候才能告訴你
天天想你 天天守住一顆心
把我最好的愛留(都)給你

* 亲爱的朋友, 我天天都在想你哦! *
你要加油, 加油! 我们等你回来!


No comments:

Post a Comment